Termeni şi condiţii ale Site-ului https://app.smartservicemanager.ro/

1. Termeni generali

1.1. Site-ul https://app.smartservicemanager.ro/ este un site administrat de Gere Attila PFA cu sediul în Miercurea Ciuc, str. Ghioceilor nr. 2, jud. Harghita, CUI 39158082, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. F19/190/2018, cont bancar IBAN RO25BTRLRONCRT0443939301.

1.2. Prin intermediul Site-ului https://app.smartservicemanager.ro/ este oferit contra cost „ManagerITP”, un serviciu on-line de administrare/gestionare a datelor privind inspecţia tehnică periodică a vehiculelor. Serviciul se adresează persoanelor juridice care prestează serviciul ITP fie ca singur obiect de activitate, fie complementar altor activităţi, şi care doresc o administrare eficientă, la zi a afacerii.

2. Definiţii

Site – ansamblul paginilor accesibile pe internet la adresa https://app.smartservicemanager.ro/ reprezentând colecţia de documente statice şi dinamice, conţinând elementele grafice, scripturile şi alte elemente de natură informaţională, destinată promovării serviciilor oferite;

Parolă – şir de caractere pentru identificarea Utilizatorului, vizitator sau client al Gere Attila PFA, stabilit de Utilizator în scopul obţinerii accesului autorizat la serviciile de pe Site;

Logare – identificarea de către pagina https://app.smartservicemanager.ro/ a Utilizatorului respectiv pe baza numelui de utilizator şi a parolei;

Utilizator – persoană fizică sau persoană juridică prin reprezentant care accesează Site-ul şi utilizează serviciul în scop informativ (vizitator) sau profesional (client);

3. Disponibilitatea teritorială a serviciului

Serviciul se adresează persoanelor juridice române sau a celor străine cu agenţii, sucursale sau reprezentanţe înregistrate în România.

4. Dreptul de autor cu privire la Site şi serviciu

Administratorul paginii şi al serviciului îşi rezervă dreptul de autor asupra structurii şi prezentării paginii de internet, a informaţiilor furnizate şi a sistemelor utilizate, precum şi asupra serviciului, fiind interzise folosirea frauduloasă a acestora în tot sau în parte.

5. Utilizarea Site-ului şi a serviciului

5.1. Administratorul paginii şi al serviciului nu îşi asumă răspunderea pentru nicio pierdere de date sau informaţii care nu ajung la destinatar, şi care sunt cauzate de evenimente care nu sunt sub controlul administratorului sau sunt datorate conduitei eronate a Utilizatorului sau acţiunii unor terţe persoane. În acest sens Utilizatorul este de acord să exonereze de răspundere şi să nu acţioneze în instanţă administratorul.

5.2. Accesarea Site-ului şi folosirea serviciului de către Utilizator presupune că acesta a acceptat în totalitate şi necondiţionat termenii şi condiţiile din prezentul document.

5.3. Urmare a creării unui cont de utilizator, acesta este pe deplin responsabil de realizarea şi menţinerea unor proceduri interne de securitate adecvate pentru dispozitivele, codurile, parolele şi alte metode de control al accesului, inclusiv în ceea ce priveşte canalul de comunicaţii utilizat, în scopul prevenirii accesării neautorizate a sistemului. Accesarea sau utilizarea neautorizată a contului unui Utilizator nu poate fi invocată şi nici nu este opozabilă administratorului.

6. Reclamaţiile

6.1. Reclamaţiile referitoare la funcţionarea Site-ului şi a serviciului pot fi transmise telefonic, sunând la nr. de telefon 0755.191.428 sau printr-o sesizare trimisă pe cale electronică la adresa: [email protected]

6.2. Reclamaţia depusă trebuie să conţină cel puţin informaţii privind Utilizatorul, respectiv nume şi prenume, adresa de poştă electronică, adresa de corespondenţă şi descrierea problemei semnalate.

6.3. Reclamaţiile vor fi analizate într-un termen rezonabil de la înregistrarea acestora.

7. Securitate

7.1. Administratorul a efectuat toate demersurile şi a depus toate eforturile pentru a asigura securitatea, stabilitatea şi funcţionarea continuă a Site-ului şi a serviciului, inclusiv în ceea ce priveşte protecţia anti-virus a bazei de date a fiecărui Utilizator, dar nu garantează că navigarea sau folosirea serviciului va fi neîntreruptă sau fără erori.

7.2. Cu toate aceste, administratorul nu poate garanta că folosirea Site-ului sau a serviciului de către Utilizator va fi confidenţială, dar a făcut toate demersurile pentru ca comunicarea dintre Utilizator şi Site să fie confidenţială prin folosirea protocolului HTTPS. Aceasta garantează criptarea schimbului de date dintre cele două părţi, pachetele de date putând fi decriptate numai la cele două end-point-uri.

7.3. Logarea în contul unui Utilizator este protejată de parolă şi de numele de utilizator. Parola trebuie păstrată într-un loc sigur sau memorată de către Utilizator.

8. Protecţia datelor cu caracter personal

8.1. Administratorul Gere Attila PFA este înscris ca operator de date cu caracter personal în Registrul de Evidenţă a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal şi respectă legislaţia privind datele cu caracter personal.

8.2. Administratorul colectează şi procesează datele personale ale Utilizatorilor Site-ului şi ale serviciului în conformitate cu prevederile legale în materie, oferind posibilitatea Utilizatorilor de a modifica aceste date şi de a face obiecţii cu privire la această prelucrare prin datele de contact de la pct.6.1.

8.3. Administratorul declară că va folosi datele personale ale Utilizatorilor numai pentru scopurile relaţiei comerciale stabilite, în temeiul legii şi cu bună-credinţă.

8.4. Datele personale pe care le furnizează Utilizatorul se completează cu informaţiile de jurnal colectate automat (cum ar fi frecvenţa şi durata logării, adresa IP de logare etc.), care vor fi folosite numai în scop statistic şi pentru îmbunătăţirea serviciului.

8.5. Administratorul asigură totodată protecţia fizică, integritatea şi accesibilitatea bazei de date a fiecărui Utilizator, pentru care răspunde în faţa Utilizatorilor. Cu toate acestea, administratorul nu colectează, nu prelucrează şi nu accesează baza de date personală a Utilizatorilor, astfel că nu îşi asumă răspunderea sub nicio formă asupra conţinutului, în special a conţinutului în date personale. Protecţia datelor personale introduse în baza de date este în sarcina exclusivă a Utilizatorului.

9. Comunicări comerciale

Ca urmare a primei Logări, Utilizatorul este de acord în mod expres şi neechivoc să primească pe adresa sa de e-mai înregistrată pe Site comunicări comerciale şi de altă natură din partea administratorului.

10. Dispoziţii finale

Prin accesarea acestui Site, Utilizatorul acceptă faptul că orice dispută este interpretată în concordanţă cu legile române şi se supune jurisdicţiei exclusive a instanţelor româneşti.

Copyrighted.com Registered & Protected